Alle samlinger
Videosamtaler
Slik bruker du videosamtaler
Slik bruker du videosamtaler

Slik oppretter du en tjeneste der alle timeavtaler skjer over video.

Aleksander Erichsen avatar
Skrevet av Aleksander Erichsen
Oppdatert over en uke siden

Konfidens har et fullt integrert system for videosamtaler. I denne guiden går vi gjennom hvordan du setter opp tjenester som skjer på video som standard, flytter en fysisk time over til video og hvordan du går til en videosamtale.

Du må ha administratortilgang for å opprette og endre tjenester. Videofunksjon må først ha blitt skrudd på under KlinikkVelg funksjonalitet før du kan benytte den.

Opprett en tjeneste som skjer på video

  1. Klikk på Klinikk i sidemenyen og velg Tjenester.

  2. Opprett en ny tjeneste ved å klikke på + Ny tjeneste

  3. Fyll ut informasjonen til tjenesten. Huk av boksen under seksjonen for Videosamtaler.

For alle fremtidige avtaler til denne tjenesten vil det nå opprettes et unikt møterom. Klienten mottar link til møterommet på SMS. Behandler kan gå direkte til møterommet fra kalenderen eller agendaen i sidemenyen.

Dersom en avtale endres fra video til fysisk oppmøte (eller vica versa) kan du enten endre hvilken tjeneste timeavtalen gjelder, eller overstyre valget for video på den enkelte avtalen.

Legge til/fjerne video på enkelttimer

Du kan enkelt overstyre hvorvidt en time skal være over video eller ikke for hver enkelt avtale. Dette er praktisk dersom en fysisk avtale av ulike grunner må flyttes til video, eller dersom klienten booket en videotime, men ønsker å komme fysisk i stedet.

  1. Opprett en ny avtale i kalenderen eller åpne en eksisterende ved å klikke på den og deretter klikke på blyanten for å redigere.

  2. Gå til seksjonen for Videosamtale og skru video av / på.

Dersom klienten ønsker å bytte fra videotime til fysisk kan du også vurdere å endre tjenestetypen.

Gå til en videosamtale

Når du selv ønsker å gå inn i videotimen, kan dette gjøres ved å klikke på videoikonet ved agendaen i sidemenyen.

Svarte dette på spørsmålet?